apuiti

apuiti
apùiti, àpuja, apùjo 1. tr. I užguiti: Juozas tas jos visai apùitas Sk. 2. refl. , Vv apsiprasti ujamam, baramam, mušamam: Kas apsiùjęs, nieko nebijo, mušamas apsiùjo J. Apsiùję pusberniai ir barimą ne už ką belaiko Ll. 3. refl. gyventi netvarkingai, apsiversti: Nenoriu pas Antaną nei eiti, apsiuję jie ten, net gėda ir pažiūrėt Vl. Jis toks uitena apsiùjęs Ar. \ uiti; apuiti; įuiti; išuiti; nuuiti; pauiti; paruiti; priuiti; suuiti; užuiti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apūti — žr. apuiti: 1. Pradėjo ją apūt apūt, i paliko jin tokia neišmanėlė Lnkv. 2. refl. Nuolatinio bambėjimo venkite, nes vaikas labai greit apsiūja, ir paskui jūsų žodžiai nebedarys jam jokio įspūdžio Pč. ūti ūja ujo; apūti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išuiti — išùiti, ìšuja, išùjo tr. NdŽ, DŽ1, KŽ 1. išbarti, iškeikti: Kai išujaũ vieną kartą gerai radęs sode, tai daugiau nepasitaikė nučiupt Ob. 2. ujant, barant priversti ką daryti: Kol išujau pri darbo tą tinginį! Plt. 3. S.Dauk, Bržr, Brs barant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuuiti — nuùiti, nùuja, nuùjo tr. 1. Prn nubarti, iškeikti: Pirma jis buvo visų nuùitas, o dabar ir jis atkrūsta Ig. 2. ujant, barant priversti ką padaryti: Nėkaip negaliu nuùiti gulti Kal. 3. nuvaryti, nuvyti: Man’ nuùjo bent du rozu Zr. uiti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paruiti — parùiti, par̃uja, parùjo tr. NdŽ ujant parvaryti namo. uiti; apuiti; įuiti; išuiti; nuuiti; pauiti; paruiti; priuiti; suuiti; užuiti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pauiti — paùiti, pàuja, paùjo tr. NdŽ, KŽ 1. kiek uiti, barti, keikti: Nu matai, tą paùidavo (paerzindavo) kitos, tai ją paėmė pyktis ir ištekėjo Slm. 2. SD267 kiek ujant, barant priraginti ką daryti: Aš tinginį pàujau varyti gyvolius iš avižų J. O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priuiti — priùiti, prìuja, priùjo tr. 1. pakankamai užuiti: Mano jau jis priùitas Ds. 2. Kos39(Tv) priversti ką daryti: Priùik uituvą pry darbo, t. y. privaryk tinginį J. Apsakinėjimas Dievo žodžio priuja, prispiria kaznodėją (pamokslininką) mokytųs A …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suuiti — suùiti, sùuja, suùjo NdŽ 1. tr. Smn, Vv subarti: I babūnės nesmarkiai benora jau klausyti, šiaip teip da jau sùuja ana aną Trk. 2. intr. gąsdinant, varant sušukti: Suùjo, vilkas ir pabėgo Ggr. 3. tr. DŽ1 barant, ujant suvaryti. uiti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uiti — ùiti, ùja, ùjo A.Baran, K.Būg, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ 1. tr., intr. Q129, CI483, I, Kos57, N, [K], NdŽ, Kair, Klov, Ds, Alk, Skr, Ll nuolatos barti, keikti: Tokį gerą žmogų ana vis ùja ir ùja Blnk. Neùik, velyk uždrožk! Vl. Ką pradeda visi ùit …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užuiti — užùiti, ùžuja, užùjo tr. DŽ, NdŽ, KŽ 1. Skr, Snt, Ig, Jnš, Rz, Slm, Sml barant, ujant užkamuoti: Užùitas šeimynykštis į nieką pavirsta J. Našlaitis vadinsis užùitas, jei būs vis baramas ir kumščiojamas Sr. Pačios užùitas vyras Jn(Kv). Tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įuiti — įùiti, į̃uja, įùjo tr. 1. NdŽ, KŽ ilgai keikti, barti: Ir į̃uja gi anyta su mošomis savo marčią, kad to[ji] nebesižino kur dėtis Š. 2. NdŽ, KŽ ujant įvaryti į vidų. 3. barant įraginti: Anas i neañujo skolos ataduot Dglš. uiti; apuiti; įuiti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”